HA-GI Nerti nauji rankų darbo žaislai gera dovana vaikams

HA-GI Parduotuvės sąlygų ir taisyklių 8 punktas
Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Ha-Gi parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti el. paštu: pagalba@ha-gi.lt.
8.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.3. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Nekokybiškas prekes galima grąžinti jei trūkumai nustatyti per produkto tinkamumo vartoti terminą.
8.4. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.4.1. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią Pirkėjas ją gavo;
8.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.4.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.7. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
8.8. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos.
8.9. Grąžinant ar keičiant prekes, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
8.10. Prekės, kurios negali būti keičiamos/grąžinamos:
8.10.1. Pagal išankstinį užsakymą gaminamos arba užsakomos prekės.
;